December 2       Rev Les Underwood

Shared Lunch 

Jeremiah 33:14 – 16; Psalm 25: 1 – 10; 1 Thes 3: 9 – 13; Luke 21: 25 – 36

December 9      Rev Frances Bartlett

Christmas Tree Service

Please bring a gift

Malachi 3: 1 – 4; Luke 1: 68-79; Philippians 1: 3-11; Luke 3: 1-6

December 16     Rev Frances Bartlett

Holy Communion

Zephaniah 3: 14-20; Isaiah 12: 2-6; Philippians 4:  4 -7; Luke 3: 7 – 18

December 23      Ray Richardson

Micah 5: 2-5a; Luke 1: 46b-55; Psalm 80: 1-7; Hebrews 10: 5-10; Luke 1: 39-45, (46-55)

December 24       Rev Frances Bartlett

Christmas Eve Nativity Service 7 pm

December 25       Rev Frances Bartlett

Christmas Day 9 am

Isaiah 62: 52: 7 – 10; Psalm 97; Titus 3: 4 – 7; Luke 2: (1-7), 8 – 20

December 30       Rev Neville Stewart

Samuel 2:18-20, 26; Psalm 148; Colossians 3: 12-17; Luke 2: 41 – 52